تلفن : 51 95 433 0912
ایمیل: [email protected]

شرایط و قوانین

شرایط و قوانین استفاده از خدمات رایکا اپ

رایکا اپ به عنوان یک اپلیکیشن ساز آنلاین مستقر در کشور ایران خود را ملزم به رعایت و احترام به قوانین جاری کشور میداند و تمامی کاربران هم وظیفه دارند به این قوانین احترام گذاشته و در فعالیت های خود آنها را رعایت نمایند.

طبیعی است که درصورت تخطی از قوانین ، رایکا اپ هیچگونه مسئولیتی را برعهده نخواهد گرفت و تمامی مسئولیت های اپلیکیشن ها برعهده سفارش دهنده و مالک آن میباشد و رایکا اپ تنها امکانات و بستر تولید اپلیکیشن را در اختیار صاحبان مشاغل و ایده قرار خواهد داد.

شرایط و قوانین اپلیکیشن ساز آنلاین رایکا اپ

۱- تمامی کاربران موظف به رعایت قوانین جاری کشور میباشند.

۲- تمامی کاربران موظف به رعایت قانون جرائم اینترنتی و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه میباشند.

۳- کاربران اجازه ساخت یا توسعه اپلیکیشن یا انتشار محتوای خلاف عفت عمومی را در سرویس های تهیه شده از رایکا اپ نداشته و درصورت نادیده گرفتن این موضوع ، اپلیکیشن کاربر سلب امتیاز خواهد شد و هیچ مبلغی به کاربر عودت داده نمیشود.

۴- کاربران اجازه ندارند به شخص ، گروه ، قوم ، جریان ، مذهب و یا مسئولی توهین یا افترا بزند.

۵- کاربران اجازه ندارند مالکیت اپلیکیشن های خود را بدون هماهنگی با رایکا اپ به شخص دیگری واگذار نمایند.

۶- کاربران تعهد میدهند که درصورت درخواست مراجع قانونی ، نصبت به اصلاح در جزء یا کل اپلیکیشن خود اقدام نماید.

۷- درصورتی که مراجع قانونی طی درخواست رسمی ، تقاضای قطع دسترسی کاربران و یا دراختیار قرارگرفتن اطلاعات کاربری آنها را نمایند ، رایکا اپ خود را موظف به همکاری میداند و هزینه ای را بابت قطع سرویس به کاربر عودت نخواهد داد.

۸- کاربران تعهد میدهند که تمامی قوانین رایکا اپ را قبل از ثبت سفارش مطالعه کرده و با تمامی موارد آن موافقت مینمایند و ثبت سفارش و استفاده از سرویس های رایکا اپ به منزله قبول تمامی قوانین میباشد و درصورتی که کاربران با جزء یا کل این قوانین مخالفت داشته باشند اجازه استفاده از سرویس های رایکا اپ را ندارند.

۹- رایکا اپ با توجه به شرایط و قوانین جاری کشور ، امکان تغییر در شرایط و قوانین را برای خود محفوظ میدارد و این وظیفه کاربران است که حداقل ماهیانه یک مرتبه این صفحه را چک کرده و خود را با قوانین مندرج هماهنگ نمایند.