طراحی سایت چه مدت طول می کشد؟

رایکا اپ برای طراحی سایت یک دوره یکماه را در نظر می گیرد، ما در دو هفته سایت را بصورت کامل براساس خواسته و نظر شما طراحی می کنیم و در فرصت باقی مانده نواقص احتمالی را مطابق نظر شما برطرف می کنیم. در این مدت براساس سال ها تجربه طراحی به شما رایگان مشاوره خواهیم داد و با هم یک سایت کارآمد برای شما طراحی می کنیم.

سئو سایت چه مدت طول می کشد؟

پس از امضاء قرارداد رایکا اپ سریعا کار خود را آغاز می کند ولی با اینکه روند اجرا برای سئو سایت یک روند و مسیر مشخص است ولی رسیدن به اهداف مورد نظر زمان مشخصی ندارد. از مواردی که می تواند در زمان رسیدن به اهداف تاثیر گذار باشد می توان موارد زیر را مطرح کرد.

  • سایت تازه طراحی شده باشد یا قدیمی باشد.
  • سایت دارای خطاهای سئو باشد یا نه
  • بودجه کارفرما به اندازه رقبا باشد یا نه
  • کلمات مورد درخواست برای آمدن به صفحه اول گوگل، جزء کلمات رقابتی باشد یا نه

طراحی سایت چه مدت طول می کشد؟

رایکا اپ برای طراحی سایت یک دوره یکماه را در نظر می گیرد، ما در دو هفته سایت را بصورت کامل براساس خواسته و نظر شما طراحی می کنیم و در فرصت باقی مانده نواقص احتمالی را مطابق نظر شما برطرف می کنیم. در این مدت براساس سال ها تجربه طراحی به شما رایگان مشاوره خواهیم داد و با هم یک سایت کارآمد برای شما طراحی می کنیم.