سئو دارای اصطلاحات تخصصی است که سعی خواهیم کرد در این سایت بصورت جامع تمامی این موارد را در سایت رایکا اپ بررسی کنیم، در اولین قدم به موضوع سئو داخلی سایت چیست خواهیم پرداخت، به تمام اقدامات بهینه سازی سایت که برای بهتر دیده شدن آن در خود سایت هدف ان