معنی ریسپانسیو ، واکنشگرا بودن است. ریسپانسیو چیست ؟ همانطور که می دانید دنیا تکنولوژی پرشتاب است و همچون قطار سریع السیر در حال حرکت است و همین پیشرفت های فناوری باعث شده است هر روز شاهد ظهور انواع ابزارهای ارتباطی باشیم، انواع سیستم های دسکتاپ، گوش