وردپرس یک CMS است که به صورت منظم آپدیت ارائه می دهد. همانطور که می دانید وردپرس شامل سه قسمت اصلی است: هسته وردپرس ، قالب وردپرس و ماژول های وردپرس که لازم است تمامی قسمت ها به صورت منظم آپدیت گردند. همراه رایکا اپ باشید در مقاله اهمیت آپدیت کردن ور